Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

สำหรับคนหางานทุกคน บางคนก็ประสบความสำเร็จ แต่บางคนก็ประสบความล้มเหลวในการหางาน การที่มีโอกาสได้ทำงานที่ใช่และเป็นงานที่ชอบถือว่าเป็นความโชคดีของคนที่หางานได้เหมาะกับตัวเอง แต่สำหรับบางคนที่ต้องทำงานกับงานที่ไม่ใช่และไม่ชอบก็ยังมีอยู่อีกมากมาย ซึ่งก็ยังคงต้องเข้าวังวนของการหางาน หมุนเวียนเปลี่ยนงานกันต่อไป


ในการหางานปฏิเสธไม่ได้ที่ว่าคนส่วนใหญ่มักจะพุ่งความสนใจหลักๆไปที่บริษัทขนาดใหญ่ หรือเป็นบริษัทข้ามชาติ บริษัทจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมีจำนวนหลายสาขาทั้งในและต่างประเทศ ให้เงินเดือนสูง สวัสดิการดี วันหยุดเยอะ ลักษณะงานท้าทาย มีโอกาสก้าวหน้าเติบโต ก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น มีโอกาสศึกษาดูงานต่างประเทศ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นภาพแรกที่คนหางานสนใจ และแห่สมัครงานกับองค์กรนั้นๆ ซึ่งแท้จริงแล้วองค์กรทุกองค์กรไม่ว่าจะขนาดใหญ่หรือเล็กก็ตามต่างก็มีข้อดีและข้อเสียของตนเองที่ต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับว่าผู้สมัครงานจะเหมาะสมกับองค์กรแบบไหนมากกว่า เพราะไม่ใช่ทุกคนที่ทำงานองค์กรใหญ่แล้วจะต้องได้ดีหรือประสบความสำเร็จทุกคนเสมอไป มีหลายๆคนที่


อาจจะอยู่ในองค์กรเล็กแต่ได้ทำงานที่รัก และมีความสุขกับการทำงาน อีกทั้งยังประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานก็มีอยู่อีกมากมาย

จริงๆแล้วเป้าหมายของคนหางานแต่ละคนก็มีเป้าหมายและความต้องการที่ต่างกันออกไป บางคนมีความชอบรักในงานแบบหนึ่ง แต่ความเป็นจริงอาจได้ทำงานอีกแบบหนึ่ง เช่น ตัวเรารักชอบงานให้บริการ ติดต่อสื่อสาร ประสานงาน แต่งานที่ทำปัจจุบันเป็นงานด้านเอกสาร งานธุรการ เป็นต้น ดังนั้นตัวเราจะยังคงไม่หยุดนิ่ง ยังคงค้นหางานที่เราอยากและรักที่จะทำต่อไป เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายของการหางานที่วางไว้ ซึ่งการตั้งเป้าหมายการหางานเป็นเรื่องที่ดี แต่การตั้งความหวังกับการหางานที่สูงมากจนเกินไปจะทำให้เราตกอยู่ในกับดักหรือหลุมพรางของการหางานได้ 


ดังนั้นสำหรับคนหางานทุกท่านควรมีสติ มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามแผนที่คาดหวังและวางแผนสำรองเผื่อไว้เมื่อผลของการหางานไม่เป็นไปตามที่คิดไว้ ทั้งนี้ตัวผู้หางานเองจะไม่จมอยู่กับความผิดหวัง ความล้มเหลว สิ่งสำคัญสำหรับคนหางานทุกท่านเมื่อท่านตกสู่หลุมพรางของการหางาน ท่านควรที่จะตั้งสติให้ดีและรับมือกับสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้า การที่ไม่ได้งานที่คาดหวังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายหรือคือความล้มเหลวในชีวิตเสมอไป ในทางกลับกันถ้าหากเราสามารถเอาสิ่งนั้นมาเป็นบทเรียนและประสบการณ์เพื่อสอนเตือนตัวเอง แล้วปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองเพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้กับตัวเองได้อย่างแน่นอน วันหนึ่งงานที่ท่านคาดหวังก็จะไม่มีทางหลุดมือท่านเป็นอันขาด และไม่ว่าอนาคตข้างหน้าจะเจอกับหลุมพรางแบบไหนก็ตาม ท่านจะสามารถรับมือและระวังตนเองไม่ให้ตกไปในหลุมพรางเหล่านั้นได้